Καταστατικο

Ιδρυτικο Καταστατικο Συλλογου
Βοηθειας και Υποστηριξης Καρκινοπαθων Ν. Ευβοιας

Άρθρο 1

Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία «Ελπιζώ – Εθελοντικός Σύλλογος Βοήθειας και Υποστήριξης Καρκινοπαθών Ν. Ευβοίας» με έδρα την Κάρυστο Ευβοίας, Τ.Κ. 34001.

Άρθρο 2

Σκοποί του Συλλόγου είναι :
 • Η εθελοντική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς καρκινοπαθείς και τις οικογένειες τους στη περιοχή της Ν.Ευβοίας καθώς και η ενημέρωση τους σχετικά με τα δικαιώματά που τους παρέχει η κείμενη Νομοθεσία (Ν. 2071/92, Ν. 2519/97 κ.ά.) καθώς και τις παροχές που δικαιούνται από τα Ασφαλιστικά τους Ταμεία.
 • Η καταπολέμηση των οικονομικών και ψυχολογικών δυσκολιών των ασθενών, ως επιβαρυντικού παράγοντα της νόσου και η με οποιοδήποτε τρόπο ήθελε κριθεί από το Δ.Σ. παροχή οικονομικής βοήθειας των ασθενών αυτών ανάλογα πάντα με την οικονομική ευρωστία του συλλόγου.
 • Η ενίσχυση του κοινωνικού προσώπου, των ασθενών με καρκίνο, η διατήρηση και εξασφάλιση της ποιότητας ζωής των καρκινοπαθών με ανάπτυξη προγραμμάτων, που αφορούν στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των μελών του.
 • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, των υπεύθυνων άσκησης πολιτικής και των κοινωνικών φορέων σε θέματα πρόληψης του καρκίνου, νεοπλασματικών ασθενειών και αποκατάστασης.
 • Η ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των μελών και των ασθενών με μοναδικό σκοπο την ανάπτυξη και διάδοση πνεύματος αλληλεγγύης , αλληλοστήριξης, συμπαράστασης και φροντίδας των ίδιων και των οικογενειών τους.
 • Η καλλιέργεια σχέσεων συνεργασίας και ενημέρωσης των μελών του Συλλόγου με τα μέλη άλλων εθελοντικών συλλόγων Βοήθειας και Υποστήριξης Καρκινοπαθών της Ελλάδος και άλλων χωρών με παρεμφερείς σκοπούς και στόχους καθώς και με τα Αντικαρκινικά Νοσοκομεία της χώρας.
 • Η συνεργασία με επιστημονικούς και πνευματικούς φορείς, εθελοντικές οργανώσεις, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή ώστε να προωθηθεί η έρευνα και η ευαισθητοποίηση στα προβλήματα των καρκινοπαθών και στην πρόβλεψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου.
 • Η διενέργεια, διοργάνωση, παρουσίαση πολιτιστικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων ή δράσεων είτε από το σύλλογο είτε και με συμμετοχή άλλων συλλόγων σε αυτές
 • Η διοργάνωση αιμοληψιών εντός και εκτός Κρατικών Υγειονομικών μονάδων με την συνεργασία της Κρατικής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας για την παροχή αίματος στους ασθενείς με καρκίνο της περιοχής μας.
 • Άρθρο 3

  Μέσα για την πραγματοποίηση των προαναφερόμενων σκοπών και δράσεων είναι:
  1. Πρόγραμμα δημιουργίας ομάδων Εθελοντών Προνοιακού Έργου με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' και τα σχετικά άρθρα που αφορούν στους όρους εισδοχής νέων μελών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
  2. Εκμίσθωση κατοικιών και διαμερισμάτων ξενοδοχειακών μονάδων για ασθενείς - κυρίως απόρους – και χαμηλών εισοδημάτων- και τους συνοδούς τους από τη Ν.Εύβοια, που υποβάλλονται σε θεραπείες στην Αθήνα.
  3. Εκμίσθωση ΤΑΞΙ για ασθενείς - κυρίως απόρους – και χαμηλών εισοδημάτων- και τους συνοδούς τους από τη Ν.Εύβοια, για τη μεταφορά τους απο και προς τον τόπο κατοικίας τους προς τα αντίστοιχα θεραπευτικά κέντρα της πρωτεύουσας.
  4. Ανάπτυξη κάθε είδους επιστημονικής, μορφωτικής και κοινωνικής δραστηριότητας σε σεμινάρια, διαλέξεις, εκδόσεις εντύπων, εκδηλώσεις, παρουσιάσεις κ.λ.π.
  5. Συνεργασία με τους Πανελληνίους και Διεθνείς Συλλόγους και Ομοσπονδίες Εθελοντών και καρκινοπαθών καθώς και με Οργανισμούς, Ιδρύματα, Νομικά Πρόσωπα, Ερευνητικά κέντρα με παρεμφερείς σκοπούς.
  6. Η οργάνωση ομαδικών κινητοποιήσεων, συγκεντρώσεων, συσκέψεων και δημόσιων εκδηλώσεων.
  7. Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του Συλλόγου με διαρκή επαφή των μελών του με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και την κοινή γνώμη.
  8. Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, επιτροπών και εθελοντικών ομάδων παροχής κοινωνικού έργου
  9. Η χρησιμοποίηση των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης με σκοπό την ενημέρωση της κοινής γνώμης και τη συμπαράσταση σε προβλήματα που απασχολούν τα μέλη του συλλόγου.
  10. Κάθε νόμιμη δραστηριότητα για την ευόδωση των σκοπών του συλλόγου.
  Είναι επίσης δυνατό, ανάλογα με τις μελλοντικές ανάγκες ο Σύλλογος να συστήσει και άλλα μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του ή ακόμη και για την κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών.

  Άρθρο 4

  Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται στις εξής κατηγορίες :
  1. Τακτικό μέλος
  2. Μέλος Ιατρός
  3. Επίτιμο μέλος
  Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του κάθε ικανό για δικαιοπραξία άτομο είτε πάσχει από καρκίνο είτε όχι, αδιακρίτως εθνικότητας ή θρησκεύματος που επιθυμεί να συμβάλλει εθελοντικά στους σκοπούς του Συλλόγου. Μέλη του Συλλόγου μπορεί να γίνουν επίσης και ανήλικοι, αδιακρίτως εθνικότητας ή θρησκεύματος που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας των με προϋπόθεση ότι συναινούν εγγράφως σε αυτό, οι γονείς τους ή οι νόμιμοι κηδεμόνες τους.
  Μέλος-Ιατρός μπορεί να γίνει μετά απο αίτηση κάθε ιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας και αδιακρίτως εθνικότητας ή θρησκεύματος ο οποίος συμφωνεί να προσφέρει εθελοντικά* και μόνο τις γνώσεις του και συμβουλευτικές προτάσεις του τόσο για την διάγνωση-θεραπεία όσο και για την πρόληψη της νόσου.
  *Σε κάθε περίπτωση η παροχή εθελοντικής εργασίας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Συλλόγου «Ελπίζω» - Ν. Ευβοίας, είναι μη αμειβόμενη παροχή εργασίας.
  Επίτιμα μέλη του Συλλόγου είναι δυνατόν να γίνουν Δωρητές προς τον Σύλλογο, εφόσον προταθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκλεγούν από την Γενική Συνέλευση των Μελών με πλειοψηφία των δύο τρίτων [2/3] αυτών που είναι παρόντες και έχουν δικαίωμα ψήφου.
  Τα μέλη Ιατροί μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να ανακηρυχθούν Επίτιμα μέλη του Συλλόγου ως αναγνώριση της εθελοντικής συμμετοχής και των υπηρεσιών τους προς ασθενείς με καρκίνο.
  Ανάλογα με τη κατηγορία κάθε μέλους ορίζονται οι εξής προϋποθέσεις για την εγγραφή και εισδοχή στο Σύλλογο :
  Οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να γίνει μέλος του συλλόγου, ο οποίος πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του παρόντος. Για να εγγραφεί κάποιος ως μέλος στον Σύλλογο, θα πρέπει να υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο,μαζί με το όνομα, τη διεύθυνσή του και την ηλεκτρονική του διεύθυνση με την οποία να ζητά την εγγραφή του/της στο μητρώο των μελών και να δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, με την ταυτόχρονη καταβολή του δικαιώματος εγγραφής του το οποίο και δεν ορίζεται σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.
  Της αιτήσεως επιλαμβάνεται το Δ.Σ., το οποίο είναι υποχρεωμένο σε έναν μήνα το πολύ από την υποβολή της, ν’ αποφασίσει για την έγκριση ή της απόρριψή της (προέρχεται απο την απλή πλειοψηφία των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών). Η απόφαση του Δ.Σ. όταν είναι απορριπτική πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.
  Mέλη - ασθενείς με καρκίνο γίνονται όλοι οι πολίτες που υποβλήθηκαν σε οποιαδήποτε θεραπεία για καταπολέμηση του καρκίνου ή και γενικότερα των νεοπλασματικών ασθενειών, αδιακρίτως εθνικότητας ή θρησκεύματος. Τα μέλη αυτά εγγράφονται μέλη του συλλόγου αυτοδικαίως, αφού συμπληρώσουν και καταθέσουν μια απλή αίτηση με τα στοιχεία τους.

  Άρθρο 5

  Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται να ενεργούν σύμφωνα με τα άρθρα του παρόντος καταστατικού να εφαρμόζουν τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ. Τα μέλη του Συλλόγου έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ειδικότερα υποχρεούνται και έχουν τα αναφαίρετα δικαιώματα να:
  1. Να συμμετέχουν στις τακτικές και έκτακτες Γ.Σ. από την ημέρα της εγγραφής τους, εκφράζοντας ελεύθερα τις απόψεις τους, να προτείνουν τρόπους ενημέρωσης, δράσης αλλά και υποστήριξης καθώς επίσης και να ασκούν έλεγχο στη διοίκηση αξιώνοντας την εφαρμογή των αποφάσεων των Γ.Σ., για την πραγμάτωση των σκοπών και των στόχων του Συλλόγου.
  2. Να συνδράμουν στη ψυχολογική ανάταση των νοσούντων και των οικογενειών τους. Η συμπαράσταση και παροχή βοήθειας στους ασθενείς με καρκίνο, ανάλογα με τις ανάγκες των περιστατικών σε ομαδικό αλλά και ατομικό επίπεδο αποτελεί και την βασικότερη υποχρέωση.
  3. Να ενημερώνουν τους νέους ασθενείς με καρκίνο σχετικά με την αντιμετώπιση της αλλαγής της ζωής τους εξαιτίας της νόσου αυτής αλλά και να μοιράζονται τις εμπειρίες τους με τελικό στόχο την ψυχολογική βοήθεια.
  4. Να συμμετέχουν όταν κρίνεται απαραίτητο στη προετοιμασία διαλέξεων, συγκεντρώσεων καθώς και στη διανομή ειδικών ενημερωτικών εντύπων για τους ασθενείς με καρκίνο και το ευρύτερο κοινό.
  5. Να εκλέγεται σάν µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου ή σε άλλο αξίωµα και θέση του Συλλόγου.
  6. Να παρίσταται και να λαµβάνει µέρος σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις των µελών του Συλλόγου.
  7. Να λαµβάνει γνώση της πορείας και προόδου κάθε θέµατος που απασχολεί το Σύλλογο.
  8. Να συµµορφώνονται πλήρως µε τις πρόνοιες του ισχύοντος καταστατικού του Συλλόγου και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συµβουλίου οι οποίες λαµβάνονται νόµιµα και πλειοψηφικά.
  Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής τα οποία και εκλέγονται απο το σύνολο των μελών του Συλλόγου είναι υπεύθυνα για μια σειρά απο δραστηριότητες όπως:
  1. Διοργάνωση κοινωνικών συναναστροφών, συναντήσεων, ενημέρωσης για προγράμματα κατάρτισης και υποστήριξης ασθενών με καρκίνο και οποιονδήποτε άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων κριθούν πρόσφορες για τη σύσφιξη των σχέσεων των μελών-την υποστήριξη ασθενών- αλλά και για τη διάδοση στο ευρύ κοινό των σκοπών και τη στήριξη του Συλλόγου.
  2. Να λαµβάνει γνώση της πορείας και προόδου κάθε θέµατος που απασχολεί το Σύλλογο.
  3. Δημιουργία διαύλων επικοινωνίας με τα Μ.Μ.Ε., αποστολή δελτίων τύπου και προβολή του έργου του Συλλόγου με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.
  4. Σε κάθε περίπτωση όλα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής δεσμεύονται για συνεργασία, αλληλοενημέρωση, επικοινωνία, ειλικρίνια και συντονισμό για την παραγωγή ολοκληρωμένων υπηρεσιών.
  5. Συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου.
  Το Δ.Σ. αποφασίζει για το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων αυτών, τη συνεργασία του με εθελοντικούς οργανισμούς, εκπαιδευτικά και πνευματικά ιδρύματα καθώς και για τις προτάσεις των μελών. Το υποψήφιο μέλος αφού αποδεχτεί τους όρους του παρόντος καταστατικού και εκπληρώσει τις διαδικασίες εγγραφής του στο Μητρώο Μελών του Συλλόγου Ελπιζώ με την καταβολή χρηματικού ποσού ίσου με δέκα ευρω (10 ευρώ) στους τραπεζικούς λογαριασμούς του συλλόγου, ειδοποιείται σχετικά με έγγραφη επιστολή και αποκτά την κάρτα μέλους του Συλλόγου.

  Άρθρο 6

  Οικονομικές υποχρεώσεις μελών - Οικονομικοί Πόροι.
  1. Δικαίωμα εγγραφής στο Σύλλογο με καταβολή του χρηματικού ποσού των δέκα (10) ευρώ.
  2. Τακτική ετήσια συνδρομή στο Σύλλογο χρηματικού ποσού το οποίο θα καθοριστεί κατά την πρώτη Γενική συνέλευση των Ιδρυτικών μελών.
  3. Έκτακτες εισφορές που καθορίζονται ανά περίπτωση από τη Γενική Συνέλευση σε εξαιρετικές περιπτώσεις απο τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου και τα μέλη του Δ.Σ.
  4. Οποιοδήποτε μέλος, εάν εκφράσει την επιθυμία του, έχει τη δυνατότητα να καταβάλλει στο Σύλλογο επιπλέον οικονομική ενίσχυση το ύψος της οποίας καθορίζει το ίδιο, και αυτό θεωρείται έκτακτη εισφορά.
  5. Για τα μέλη ασθενείς με καρκίνο οι οικονομικές υποχρεώσεις προς το Σύλλογο είναι π ρ ο α ι ρ ε τ ι κ έ ς και μόνο.
  6. Όλες οι παραπάνω εισφορές, οικονομικές ενισχύσεις κ.λπ. αποτελούν τους οικονομικούς πόρους του Συλλόγου.

  Άρθρο 7

  Λήξη ιδιότητας Μέλους.
  Παύει να είναι μέλος του Συλλόγου οποιοδήποτε μέλος αποχωρήσει οικειοθελώς. Το Δ.Σ. αποφασίζει για τη διαγραφή ενός μέλους όταν ενεργήσει κατά τρόπο αντίθετο με τους σκοπούς του Συλλόγου, π.χ. ανάμειξη σε κομματικές δραστηριότητες, αυτοπροβολή του ίδιου, χρήση του σήματος του Συλλόγου για προσωπικό ώφελος, παρεμβάλλει προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων και δραστηριοτήτων του Συλλόγου ή και για εκδήλωση ανάρμοστης συμπεριφοράς που είναι ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τις αρχές του Συλλόγου καθώς και των μελών και των οικογένειών των ασθενών.

  Άρθρο 8

  Το Δ.Σ. διοικεί και διαχειρίζεται τον Σύλλογο και αποτελείται από επτά (7) μέλη. Τα πέντε (5) μέλη κατά το πρώτο δεύτερο και τρίτο έτος λειτουργίας του Συλλόγου θα αποτελούνται απο τα Ιδρυτικά μέλη ενώ τα υπόλοιπα δύο μπορούν να είναι εγγραφόμενα μέλη απο το Μητρώο του Συλλόγου. Το επταμελές Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Ταμία, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα και δύο μέλη. Ορίζονται επίσης και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη ασθενών ή και συγγενών συνανθρώπων μας με καρκίνο ή και μη ασθενών ή συγγενών ασθενών με καρκίνο, που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής και αρχίζει από την ημέρα της εκλογής του και λήγει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη όλα τα μέλη του Συλλόγου που μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου ανά τριετία, με σταυροδοσία και μυστική ψηφοφορία. Το μέλος που πλειοψήφησε στη σταυροδοσία καλεί και τα υπόλοιπα δέκα (10) μέλη που εκλέχθηκαν κατά σειρά επιτυχίας, σε συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τις εκλογές. Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση συγκροτείται το Δ.Σ. σε σώμα με φανερή ψηφοφορία.

  Άρθρο 9

  Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο (2) μήνες μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που συνυπογράφεται και από το Γενικό Γραμματέα, η οποία περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον τόπο, την ημερομηνία και ώρα. Έκτακτα συγκαλείται με την ίδια έγγραφη διαδικασία μετά από πρόσκληση του Προέδρου, εάν, το κρίνει αναγκαίο ή μετά από αίτηση τριών (3) μελών του Δ.Σ., τα οποία ανακοινώνουν εγγράφως προς τα μέλη τα θέματα προς συζήτηση. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον κατά τη συνεδρίαση παρευρίσκονται πέντε (5) τουλάχιστον τακτικά μέλη. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Μετά από άδεια του Προέδρου, οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές για τα μέλη του Συλλόγου τα οποία μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν τη δυνατότητα να θέσουν εκ νέου υποψηφιότητα μετά από τη λήξη της θητείας τους. Τα μέλη του Δ.Σ. που αποχωρούν από αυτό για οποιοδήποτε λόγο πριν από τη λήξη της θητείας τους, αντικαθίστανται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. από τα πρώτα τέσσερα (4) αναπληρωματικά μέλη κατά σειράν επιτυχίας. Εάν αποχωρήσουν περισσότερα από τρία (3) τακτικά μέλη του Δ.Σ. συγκαλείται Γενική Συνέλευση σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών για αναπλήρωση των κενών θέσεων του Δ.Σ. μετά από αρχαιρεσίες και σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία. Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. παραβιάσει το νόμο ή άρθρο του παρόντος καταστατικού ή ενεργήσει αντίθετα στους σκοπούς του Συλλόγου, καλείται να απολογηθεί ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως η οποία και αποφασίζει την διαγραφή του και την απώλεια της ιδιότητάς του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

  Άρθρο 10

  Το Δ.Σ. διοικεί το Σύλλογο με ευθύνη του και σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που του παρέχουν ο νόμος και το παρόν καταστατικό, και έχει βασική επιδίωξη την πραγμάτωση των σκοπών και δραστηριοτήτων του Συλλόγου που εχουν καθαρά και μόνο εθελοντικό και αυστηρά ΜΗ κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Προς τούτο συγκαλεί τις Τακτικές ή Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου με πρόσκληση η οποία περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον τόπο, την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής τους και φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων τους. Είναι αρμόδιο για τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου, την εξεύρεση πόρων και χρηματοδότησης και την αντιμετώπιση των εξόδων του. Τα έξοδα και οι εισφορές των μελών και υποστηρικτών του Συλλόγου αναγράφονται υποχρεωτικά στον προϋπολογισμό και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου με μοναδικό σκοπό την απόλυτη διαφάνεια. Είναι αρμόδιο να διορίσει δικηγόρο ή νομικό σύμβουλο για τις περιπτώσεις που απαιτείται νομική εκπροσώπηση του Συλλόγου. Είναι αρμόδιο και υπεύθυνο, έναντι του Νόμου για την έκδοση ενημερωτικού υλικού κάθε μορφής. Είναι αρμόδιο για την εισδοχή, προσανατολισμό, κατεύθυνση και παρακολούθηση της πορείας των Εθελοντών και Δραστηριοτήτων του Συλλόγου.

  Άρθρο 11

  Το πρώτο Δ.Σ. αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντάξει εσωτερικό κανονισμό και να τον θέσει υπό έγκριση στη Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό εντός έξι (6) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων του.

  Άρθρο 12

  Εάν μέλος του Δ.Σ. έχει εκφράσει κατά τη διάρκεια συνεδρίασης τη διαφωνία του η οποία έχει καταγραφεί στα πρακτικά, το μέλος αυτό δεν ευθύνεται για τη συγκεκριμένη απόφαση. Το ίδιο ισχύει και για τα απόντα μέλη. Μετά από τρείς (3) αδικαιολόγητες απουσίες μέλους του Δ.Σ. από τις συνεδριάσεις του, το μέλος καλείται εγγράφως να εξηγήσει τους λόγους της απουσίας του κατά τη διάρκεια της επομένης συνεδρίασης του Δ.Σ., το οποίο και αποφασίζει ακόμη και σε απουσία του, εάν συντρέχουν λόγοι έκπτωσης από το αξίωμα του.

  Άρθρο 13

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. οποίος κατά το πρώτο, δεύτερο και τρίτο έτος προέρχεται απο τα Ιδρυτικά μέλη εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής ή άλλης Αρχής. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τις Γενικές Συνελεύσεις Τακτικές ή Έκτακτες, επιβλέπει και έχει την ευθύνη της εκτέλεσης των αποφάσεων αυτών.
  1. Συνάπτει συμφωνίες και συμβάσεις με τρίτους μετά από απόφαση και συγκεκριμένη προς τούτο εξουσιοδότηση του Δ.Σ. ή της Γενικής Συνέλευσης.
  2. Συνυπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και αλληλογραφία του Συλλόγου.
  3. Συνυπογράφει με όλα τα μέλη του Δ.Σ. τις αποφάσεις αυτού.
  4. Συνυπογράφει με όλα τα μέλη του Συλλόγου τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, Τακτικών ή Εκτάκτων.
  5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.
  6. Ο Πρόεδρος, τέλος, συντάσσει την έκθεση δραστηριότητας του Συλλόγου την οποία υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο, η οποία συνυπογράφεται και από τον Γενικό Γραμματέα.

  Άρθρο 14

  Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα και υποχρεώσεις του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού. Σε περίπτωση κωλύματος Προέδρου και Αντιπροέδρου για εύλογο χρονικό διάστημα την εκπροσώπηση του Συλλόγου αναλαμβάνουν ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας από κοινού.

  Άρθρο 15

  Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο του Συλλόγου. Φυλλάσει τα βιβλία, τα αρχεία, το πρωτόκολλο, το μητρώο των μελών του Συλλόγου καθώς και τη Σφραγίδα αυτού. Συντάσσει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και την αλληλογραφία του Συλλόγου. Συντάσσει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, Τακτικών ή Εκτάκτων, καθώς και τις αποφάσεις των οργάνων αυτών. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Ταμία τα γραμμάτια εισπράξεως και πληρωμής του Ταμείου, καθώς και την ετήσια έκθεση δραστηριότητας του Συλλόγου που υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση.

  Άρθρο 16

  Ο Ειδικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα σε όλα του τα καθήκοντα και υποχρεώσεις σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού. Επίσης βοηθά τον Γενικό Γραμματέα στη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων και διεκπεραιώνει κάθε υπόθεση που του ανατίθεται από τον Γενικό Γραμματέα, προς εκπλήρωση των καθηκόντων του.

  Άρθρο 17

  Ο Ταμίας ενεργεί όλες τις ειπράξεις και πληρωμές, εκδίδει και υπογράφει τις σχετικές διπλότυπες αποδείξεις οι οποίες φέρουν τη Σφραγίδα του Συλλόγου και θεωρούνται από τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα, ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. καταθέτει σε Τραπεζικό Λογαριασμό το ποσό που εκείνο ορίζει και διατηρεί με ευθύνη του το χρηματικό ποσό για κάλυψη τρεχόντων ή εκτάκτων εξόδων, το ύψος του οποίου αναπροσαρμόζεται πάντοτε με απόφαση του Δ.Σ. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. ο Ταμίας έχει τη δυνατότητα ανάληψης μέρους - πέραν από της συνήθους χρήσεως - ή ολόκληρου του ποσού των καταθέσεων. Η απόφαση αυτή συνυπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρ, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο του Ταμείου, ατομική καρτέλα οικονομικής ενημερότητας των μελών και φυλάσσει σε φακέλους όλα τα παραστατικά Εσόδων - Εξόδων. Ο Ταμίας υποβάλλει συνοπτική έκθεση σχετικά με την κατάσταση του Ταμείου σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους συντάσσει τον απολογισμό της Ετήσιας Οικονομικής Χρήσης του Συλλόγου και τον υποβάλλει προς έγκριση στο Δ.Σ. Το Δ.Σ. υποχρεούται να αναθέσει σε λογιστή τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων. Μετά το πέρας του ελέγχου η έκθεση δημοσιοποιείται και κατατίθεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ο Ταμίας συντάσσει τον προϋπολογισμό του επομένου έτους, που υποβάλλεται και αυτός προς έγκριση από την ετήσια Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Ταμία το Δ.Σ. αποφασίζει με ευθύνη του την αναπλήρωση της θέσης του από άλλο μέλος του Δ.Σ. Σε περίπτωση που ο Ταμίας δεν εκτελεί όσα καθήκοντα ορίζονται από το άρθρο αυτό του Καταστατικού, το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα να τον κηρύξει έκπτωτο και να τον αντικαταστήσει με άλλο μέλος του Δ.Σ. Σε περίπτωση ενδεχόμενης ποινικής του ευθύνης το Δ.Σ. αποφασίζει με ομοφωνία την αίτηση άσκησης κυρώσεων.

  Άρθρο 18

  Κάθε τρία έτη συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση εκλοαπολογιστική στο πρώτο τρίμηνο του έτους με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή μελών του νέου Δ.Σ. Εκλέγεται κατ' αρχάς τριμελής (3) Εφορευτική επιτροπή με ανάταση της χειρός η οποία συνέρχεται και εκλέγει τον Πρόεδρο της. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό σχετικά με τη διεξαγωγή των εκλογών, τα αποτελέσματα αυτών και οτιδήποτε άλλο θεωρηθεί απαραίτητο, σχετικά με την εκλογική διαδικασία, υπογράφεται και από τα τρία (3) μέλη της και παραδίδεται στην Διοίκηση του Συλλόγου. Είναι υπεύθυνη και αρμόδια για την παραλαβή των φακέλων της ψήφου με αλληλογραφία και την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται για την εγκυρότητα διεξαγωγής και της ειδικής αυτής ψηφοφορίας. Μετά την παραλαβή των ψήφων με αλληλογραφία αποσφραγίζει τους φακέλους και συντάσσει ιδιαίτερο πρακτικό που υπογράφεται και από τα τρία (3) μέλη της και παραδίδεται και αυτό στη διοίκηση του Συλλόγου. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς στο Δ.Σ. που έχει και την ευθύνη εκτύπωσης των ψηφοδελτίων, με αλφαβητική σειρά, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την εκλογική διαδικασία. Η Εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία και η προτίμηση σημειώνεται με σταυρό δίπλα στο όνομα του υποψηφίου με στυλό μαύρου ή μπλε χρώματος. Η παραβίαση της αρχής της μυστικότητας με οποιονδήποτε τρόπο καθιστά άκυρο το ψηφοδέλτιο. Ισχύ έχει το άρθρο 21 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ε' - Γενικές Συνελεύσεις που ρυθμίζει λεπτομερώς το δικαίωμα μελών να ψηφίζουν με αλληλογραφία.

  Άρθρο 19

  Οι Γ.Σ. του Συλλόγου διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες. Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους εκτός και αν λόγοι ανωτέρας βίας επιβάλλουν την καθυστέρηση της μετά από απόφαση του Δ.Σ. Στη Γ.Σ. υποβάλλεται, ο απολογισμός του έτους, ο ισολογισμός και ο προϋπολογισμός του επομένου έτους καθώς και η έκθεση των Ορκωτών Λογιστών που ορίζονται για την εξάσφαλιση της απόλυτης διαφάνειας των δραστηριοτήτων του Συλλόγου. Στη Γενική Συνέλευση αυτή ο Πρόεδρος με τα άλλα συναρμόδια μέλη του Δ.Σ. υποβάλλουν έκθεση πεπραγμένων. Η Γ.Σ. επίσης συνέρχεται ανά τριετία (3) με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή του νέου Δ.Σ. Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται όταν το 1/3 των μελών του Συλλόγου που έχουν εκπληρώσει τις προαπαιτούμενες υποχρεώσεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού, υποβάλλει γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ. στην οποία αναφέρονται τα Έκτακτα θέματα προς συζήτηση. Όσα μέλη υπέγραψαν την αίτηση αυτή θα πρέπει να είναι παρόντα ειδάλλως ακυρώνεται η πραγματοποίησή της.

  Άρθρο 20

  Η Γ.Σ συγκαλείται με έγγραφες προσκλήσεις που κοινοποιούνται στα μέλη του Συλλόγου δέκα πέντε (15) ημέρες πριν και αναφέρονται ο τόπος, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η ημέρα και η ώρα καθώς και ο αριθμός των τακτικών μελών που απαιτείται για την απαρτία. Η Γ.Σ είναι σε απαρτία όταν το 1/3 των μελών του Συλλόγου είναι παρόντα. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, τότε η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται στον ίδιο τόπο, ημέρα και ώρα με τα ίδια θέματα μετά από μία εβδομάδα. Η απαρτία θεωρείται δεδομένη με όσα μέλη του Συλλόγου είναι παρόντα και όσα έχουν ήδη αποστείλει χειρόγραφη επιστολή τους με οποιοδήποτε τρόπο. Η παράγραφος αυτή συμπεριλαμβάνεται στην έγγραφη πρόσκληση που έχει αποσταλεί στα μέλη για την σύγκληση της πρώτης Γ.Σ.

  Άρθρο 21

  Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν εκρεμμούν λόγοι διαγραφής τους. Τα ασθενή ή ανίκανα να μετακινηθούν μέλη, γνωστοποιούν τις απόψεις τους με αλληλογραφία ή δια αντιπροσώπου τους.

  Άρθρο 22

  Η τροποποίηση του Καταστατικού ή η διάλυση του Συλλόγου προτείνεται είτε από το Δ.Σ. είτε από το 1/3 των μελών που έχουν δικαιώμα φληφου και υποβάλλουν προς τούτο γραπτή αιτιολογημένη αίτηση. Το Δ.Σ. στη τελευταία αυτή περίπτωση αφού συνεδριάσει εντός δύο μηνών, συγκαλεί Γ.Σ. με έγγραφες προσκλήσεις που κοινοποιούνται στα μέλη του Συλλόγου δέκα πέντε (15) ημέρες πριν, στις οποίες αναφέρονται ο τόπος, η ημέρα, η ώρα και το αποκλειστικό θέμα προς λήψη απόφασης. Παρόντα θεωρούνται και όσα μέλη γνωστοποιήσουν την απόφασή τους εγκαίρως και με χειρόγραφη επιστολή τους. Είναι απαραίτητη η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) των μελών και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.

  Άρθρο 23

  Πόροι του Συλλόγου είναι οι χρηματικές εισφορές των μελών καθώς και το δικαίωμα εγγραφής το όποιο πραγματοποιείται με την καταβολή χρηματικού ύψους δέκα (10) ευρώ. Πόροι του Συλλόγου είναι και οι έκτακτες οικονομικές εισφορές των μελών, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή οικειοθελώς από τα μέλη του Συλλόγου. Πόροι του Συλλόγου μπορούν ακόμα να προέρχονται και από καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες κάθε φύσεως, δραστηριότητες που αποφασίζονται από το Δ.Σ. προς τον σκοπό αυτό, καθώς και από κάθε φύσεως δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα και περιουσιακά στοιχεία που προσφέρονται από μέλη - Φίλους/ες του Συλλόγου ή δωρητές όχι όμως απο Κρατικές ή και Δημοτικές υπηρεσιές, κόμματα και οργανισμούς. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει την διεξαγωγή εράνου για την συγκέντρωση χρηματικού ποσού το κοινό θα ενημερωθεί απο την ιστοσελίδα του συλλόγου ή και απο την δημοσιοποίηση της ενέργειας αυτής απο τα ΜΜΕ της Ν. Εύβοιας. Κανένας πολίτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το σήμα του Συλλόγου Ελπιζώ για την διεξαγωγή εράνου χωρίς την έγγραφη διαβεβαίωση του Συλλόγου η οποία και ορίζεται με την υπογραφή όλων των μελών του Δ.Σ του Συλλόγου Ελπιζώ.

  Άρθρο 24

  Οι διαδικασίες για την τροποποίηση του καταστατικού αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού. Ο Σύλλογος διαλύεται αυτοδικαίως όταν τα τακτικά μέλη του έχουν παραμείνει σε αριθμό κάτω των επτά (7), με απόφαση που θα συνυπογράφεται από όλα τα μέλη. Τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου σε περίπτωση διάλυσής του περιέρχονται στο Τμήμα της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Καρύστου- ΔΙΟΚΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αποκλειστικά υπέρ των απόρων ασθενών.

  Άρθρο 25

  Το Σήμα του Συλλόγου (λογότυπο) αποτελείται από δυο ανθρώπινα χέρια στο άνω και κάτω τμήμα με πορτοκαλί φόντο, τα οποία προσπαθούν το ένα να αγγίξει το άλλο. Δεξία του λογότυπου σε οριζόντια γραμματοσειρά αναγράφεται η λέξη ελπίζω που αποτελεί και διακριτικό τίτλο. Τα γράμματα ελπι έχουν λευκο χρώμα και τα γράμματα ζώ έχουν χρώμα πορτοκαλί κάνωντας μια σαφή διάκριση ανάμεσα στην ελπίδα και τη ζωή.

  Άρθρο 26

  Η σφραγίδα είναι στρογγυλή και φέρει στο κέντρο το περίγραμμα του Σήματος του Συλλόγου και περιμετρικά με κεφαλαία γράμματα την επιγραφή ΕΛΠΙΖΩ- Εθελοντικός Σύλλογος Βοήθειας και Υποστήριξης Καρκινοπαθών Ν. Ευβοίας και τίθεται με μελάνη μπλε χρώματος.

  Άρθρο 27

  Για την εκλογή του πρώτου Δ.Σ., το ψηφοδέλτιο θα περιλαμβάνει αποκλειστικά τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου που έχουν εκφράσει την επιθυμία τους προς τούτο στα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.

  Άρθρο 28

  Το καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι οκτώ (28) άρθρα, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα κατ' άρθρο και σύνολο στις 9 Ιουλίου 2014 από τα Ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου «Ελπίζω» - Εθελοντικός Σύλλογος Βοήθειας και Υποστήριξης Καρκινοπαθών Ν. Ευβοίας στην Κάρυστο, τα οποία υπογράφουν όπως ακολουθεί και εξουσιοδοτούν τη Διοικούσα Επιτροπή να ζητήσει την νόμιμη έγκρισή του από το αρμόδιο Δικαστήριο, όπως ο Νόμος ορίζει.

  Οι υπογράφοντες αποφασίσαμε σήμερα, την 9 Ιουλίου 2014, να ιδρύσουμε Σύλλογο με την επωνυμία «Εθελοντικός Σύλλογος Βοήθειας και Υποστήριξης Καρκινοπαθών Ν. Ευβοίας ΄΄ΕΛΠΙΖΩ΄΄ » με έδρα τη Κάρυστο Ευβοίας, οδός Καφηρέως 50, 34001, με σκοπό την πρόληψη, συμπαράσταση, ενημέρωση και καταπολέμηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με καρκίνο στην περιοχή της Ν.Εύβοίας του Δήμου Καρύστου καθώς και την πολύπλευρη συνδρομή προς τους οικείους τους. Επιπρόσθετα εγκρίνουμε το Καταστατικό του Συλλόγου που αποτελείται από 28 άρθρα και εκλέξαμε την Διοικούσα Επιτροπή η οποία θα έχει και θα ασκεί τον διοικητικό έλεγχο του Συλλόγου και θα είναι υπεύθυνη για κάθε ένεργεια που θα αποσκοπέι στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου όπως αυτοί ορίζονται στο παρόν καταστατικό για τρία έτη μετά την πάροδο των οποίων θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να εκλεγεί το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο όπως ορίζει το άρθρο 9 του παρόντος καταστατικού.

  Την Επιτροπή αυτή εξουσιοδοτήσαμε να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια και για δικό μας λογαριασμό προκειμένου να εγκριθεί το Καταστατικό του Συλλόγου και να καταχωρηθεί στο οικείο Βιβλίο του Ειρηνοδικείου Καρύστου.