νεα ακτινοθεραπευτικη μεθοδος

  • Ενημερώσου - Άλλαξε - Δράσε
    απο Admin
  • 3

Η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία - ακτινοχειρουργική είναι μία σχετικά νέα μέθοδος για την ακτινοθεραπεία καρκίνων μικρών διαστάσεων(πρωτοπαθών ή μεταστάσεων) στις οποίες για λόγους ιατρικούς ή άλλους δεν ενδείκνυται η χειρουργική σε οποιοδήποτε σημείο στο σώμα του ασθενούς και εάν ευρίσκονται. Σε αντίθεση με τις κλασματοποιημένες ακτινοθεραπευτικές τεχνικές, στην στερεοτακτική ακτινοθεραπεία αποδίδεται πολύ υψηλή δόση σε μία ή λίγες επισκέψεις (στην περίπτωση αυτή ονομάζεται συνήθως ακτινοχειρουργική) ή σε κανονικές κλασματοποιημένες δόσεις, σε συνήθη αριθμό επισκέψεων (στην περίπτωση αυτή καλείται συνήθως στερεοτακτική ακτινοθεραπεία). Λόγω της μεγάλης-υψηλής δόσης ακτινοβολίας που δίδεται με τη μέθοδο της ακτινοχειρουργικής πρέπει να ληφθή εξαιρετική μέριμνα για την προστασία των υγιών ιστών που ευρίσκονται γύρω από τον ακτινοβολούμενο όγκο-στόχο. Αυτή η βασική προϋπόθεση απαιτεί μεγάλη ακρίβεια στη χορήγηση της δόσης, διαδικασία η οποία σε όλα της τα στάδια ελέγχεται πλήρως από εξελιγμένα υπολογιστικά συστήματα.

Περίπου το 20% των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα σε πρώιμο στάδιο αδυνατούν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση, λόγω άλλων προβλημάτων υγείας που επηρεάζουν τη γενική τους κλινική κατάσταση. Αυτό συνήθως συμβαίνει σε ηλικιωμένους ασθενείς με περιφερικούς όγκους του πνεύμονα μέχρι 3-4 cm, που επίσης υποφέρουν από αναπνευστική ανεπάρκεια, καρδιακά προβλήματα, σοβαρές ηπατικές διαταραχές κλπ. Σε αυτούς τους ασθενείς, ακόμη και η βιοψία είναι δύσκολο να ληφθεί. Ουσιαστικά, πρόκειται για την ομάδα των ασθενών στους οποίους η χειρουργική επέμβαση είναι υψηλού κινδύνου λόγω της αυξημένης πιθανότητας επιδείνωσης της κλινικής τους κατάστασης αλλά και της αύξησης της θνησιμότητάς τους.

Στο φετινό Ευρωπαϊκό Συνέδριο καρκίνου του πνεύμονα (που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη της Ελβετίας) εμπειρογνώμονες συζήτησαν εκτεταμένα αυτή τη μέθοδο και τα αποτελέσματά της. Αν και δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες κλινικές μελέτες για να συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα της μεθόδου SBRT με αυτήν της χειρουργικής επέμβασης, φαίνεται ότι τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά και συγκρίσιμα. Ειδικότερα, διάφορες μελέτες που εστιάζουν στην στερεοτακτική ακτινοθεραπεία σώματος αναφέρονται σε ένα ποσοστό τοπικού ελέγχου του όγκου περίπου 85-90% σε 3 χρόνια, και σε ένα ποσοστό 5ετούς επιβίωσης 50-60%. Αυτά είναι εντυπωσιακά νούμερα στο πλαίσιο του καρκίνου του πνεύμονα. Σε μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Ιαπωνία, οι ασθενείς που δεν υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση κατάφεραν 5-ετή επιβίωση σε ποσοστό 62-72%. Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι η μέθοδος αυτή θεωρήθηκε αρκετά ασφαλής, με ποσοστό θανάτου κάτω από 0,8% σε 90 ημέρες.

Μελέτες σε περισσότερες από 2.000 ασθενείς έδειξαν ότι η τεχνική αυτή είναι εξίσου αποτελεσματική με την κλαστική ακτινοθεραπεία, ενώ ταυτοχρόνως προφυλάσσει από την δυνητική περιττή ακτινοβόληση άλλα όργανα του σώματος, όπως η καρδιά, οι πνεύμονες και ο οισοφάγος. Επειδή, ωστόσο, η τεχνική είναι σχετικά καινούργια, δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία για τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματά της (λ.χ. σε βάθος 20ετίας ή 30ετίας).

cancer

Συμπερασματικά, ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα που δεν μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση για ιατρικούς λόγους, έχουν μια πρόσθετη επιλογή για θεραπεία, χάρη στην ανάπτυξη νέων τεχνικών. Όπως φαίνεται σε μελέτες, μέχρι σήμερα αυτή η επιλογή είναι αποτελεσματική καθώς και ασφαλής.

Το παραπάνω κείμενο δημοσιεύθηκε στο blog της πλατφόρμας ενημέρωσης και υποστήριξης ασθενών με καρκίνο, Care Across (www.careacross.com) και στον αντικαρκινικό Σύλλογο Αγκαλιάζω.